Hotel GRANDVRIO: Hoàn Thành Toàn Bộ Hệ Thống Âm Thanh Khách Sạn

12 tháng 4 - 2020

Route Inn Hotel là chuỗi khách sạn có quy mô và đầu tư lớn nhất Nhật Bản thuộc tập đoàn Inn Group. Khách sạn Grandvrio City Da Nang cùng với Grandvrio và ý định mở rộng ở các tỉnh khác chính là chuỗi đầ tư và phát triển Route Inn Hotel ở nước ngoài (Việt Nam) theo chủ tịch tập đoàn Inn Group. 

âm thanh Grandvrio City Da Nang

Anhduyen Audio rất vinh dự được Route Inn Hotel của tập đoàn Inn Group - Nhật Bản lựa chọn là đơn vị tư vấn - cung cấp - lắp đặt toàn bộ Hệ thống âm thanh khách sạn sang trọng và mang đậm tinh hoa văn hóa nghỉ dưỡng của Nhật này. Hệ thống âm thanh đến từ thương hiệu âm thanh hàng đầu Bose của Mỹ được lắp đặt toàn bộ tất cả các khu của khách sạn, đem lại chất âm được truyền tải chất lượng và nhiều trọn vẹn cảm xúc.

âm thanh Grandvrio City Da Nang 1âm thanh Grandvrio City Da Nang 3âm thanh Grandvrio City Da Nang 4