Khu Phức Hợp ESCTASY RESTAURANT & GYM

10 tháng 10 - 2018

Dự án lắp đặt âm thanh tại khu phức hợp ESCTASY Restaurant & Gym - 168 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng được team AnhDuyen Audio triển khai và hoàn thành vào tháng 12/2013 với toàn bộ thiết bị âm thanh của thương hiệu Yamaha - Nhật.

âm thanh ESCTASY RESTAURANT & GYM

âm thanh ESCTASY RESTAURANT & GYM 2

Dự án khác