Nhà Hàng KING BBQ & HOTPOT : Hệ Thống Âm Thanh Background Music

30 tháng 3 - 2019

Chân thành cảm ơn chủ đầu tư của Nhà hàng King BBQ & Hotpot Đà Nẵng là một trong những khách hàng thuộc nhóm dự án chuỗi nhà hàng - cafe - trà sữa đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi cung cấp thiết bị âm thanh của nhà hàng.

Sự tin tưởng và hài lòng của chủ đầu tư luôn là động lực để team AnhDuyen Audio nỗ lực mang đến những giải pháp tối ưu và thiết bị tốt nhất cho khách hàng của mình!

ÂM THANH NHÀ HÀNG KING BBQ & HOTPOT - ĐÀ NẴNG ÂM THANH NHÀ HÀNG KING BBQ & HOTPOT - ĐÀ NẴNG 2