Hệ Thống Âm Thanh Phòng VIP Phục Vụ APEC

15 tháng 6 - 2021

Thực hiện và hoàn thành hệ thống âm thanh phòng VIP tại sự kiện APEC ở resort hàng đầu Sheraton là một trong những dự án tiêu biểu của AnhDuyen Audio. Chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng để trở thành đơn vị lắp đặt hệ thống âm thanh phòng President của Sheraton phục vụ các quan chức cấp cao của các nước trong thời gian APEC diễn ra.

ÂM THANH PHÒNG VIP PHỤC VỤ APEC - anhduyen audio

AnhDuyen Audio rất vinh dự khi góp phần tạo nên sự thành công của Sheraton trong quy trình phục vụ và đón tiếp các cấp cao nói riêng cũng như thành công của hội nghị APEC nói chung.

ÂM THANH PHÒNG VIP PHỤC VỤ APEC - anhduyen audio 1

Thư cảm ơn của Khách sạn

Hình ảnh team AnhDuyen Audio nghiêm túc thực hiện lắp đặt hệ thống âm thanh.

ÂM THANH PHÒNG VIP PHỤC VỤ APEC 1

ÂM THANH PHÒNG VIP PHỤC VỤ APEC 3

ÂM THANH PHÒNG VIP PHỤC VỤ APEC 4