Trường QUỐC TẾ VIỆT NHẬT: Hệ Thống Âm Thanh Giảng Dạy & Hội Trường

24 tháng 4 - 2020

Hệ thống trường liên cấp Việt Nhật là sự kết hợp hài hòa giữa chương trình giảng dạy của Bộ giáo dục Việt Nam kết hợp với nền tảng giáo dục Nhật Bản nhiều tinh hoa nổ tiếng. Vì thế mà học sinh không chỉ được trang bị kiến thức văn hóa mà còn có những kỹ năng sống, kỹ năng mềm ngay từ khi còn rất nhỏ. Kể từ khi thành lập Việt Nhật luôn năm trong top 5 trường Quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng.

Không chỉ đầu tư về chất lượng giáo dục mà hệ thống cơ sở vật chất cũng hiện đại và đạt chuẩn quốc tế. Trong đó, đối với toàn bộ hệ thống âm thanh của trường, AnhDuyen Audio rất vinh dự được HỆ THỐNG TRƯỜNG LIÊN CẤP VIỆT NHẬT lựa chọn là đơn vị Tư vấn - Cung Cấp - Lắp đặt. AnhDuyen Audio đã mang đến giải pháp âm thanh của trường với thiết bị của các hãng âm thanh nổi tiếng hàng đầu.

Trong thời gian thực hiện lắp đặt, Team AnhDuyen Audio đã nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Cảm ơn bộ phận giám sát công trình HỆ THỐNG TRƯỜNG LIÊN CẤP VIỆT NHẬT đã tạo điều tốt nhất cho Team AnhDuyen Audio thi công và hoàn thành đúng tiến độ