AGRIBANK Đà Nẵng: Hệ Thống Âm Thanh Phòng Họp & Hội Trường

15 tháng 6 - 2021
  • Dự án: Ngân hàng Agribank Đà Nẵng
  • Giải pháp: Âm thanh Phòng họp & Âm thanh Hội Trường

Lắp đặt Hệ Thống Âm Thanh Hội Họp Agribank Đà Nẵng - AnhDuyen Audio

AnhDuyen Audio tiếp tục hoàn thành dự Âm thanh Hội trường & Phòng họp tiêu biểu của mình tại Ngân hàng Agribank Đà Nẵng. Nhận được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo và cấp cao, AnhDuyen Audio ngay từ đầu đã tập trung đưa ra giải pháp đáp ứng nhu cầu bên trên đảm bảo cả chất lượng và chi phí đầu tư.

Lắp đặt Hệ Thống Âm Thanh Hội Họp Agribank Đà Nẵng - AnhDuyen Audio 2

Lắp đặt Hệ Thống Âm Thanh Hội Họp Agribank Đà Nẵng - AnhDuyen Audio 5

Một hệ thống Hội Trường và Phòng Họp yêu cầu giải pháp đúng chuẩn ngay từ đầu đến quá trình lắp đặt bàn giao cũng phải đảm bảo tiến độ và dễ dàng vận hành, sử dụng. AnhDuyen Audio với 20 năm kinh nghiệm và rất nhiều các dự án Phòng họp Hội trường lớn nhỏ tại Đà Nẵng và miền Trung như: Agribank Kon Tum, Quảng Nam, Trung Nam Group, Quân Khu 5,... đã hoàn thành và bàn giao thành công giải pháp âm thanh cho Ngân hàng Agribank

Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và cấp cao đã tin tưởng và lựa chọn AnhDuyen Audio

Lắp đặt Hệ Thống Âm Thanh Hội Họp Agribank Đà Nẵng - AnhDuyen Audio 3

Lắp đặt Hệ Thống Âm Thanh Hội Họp Agribank Đà Nẵng - AnhDuyen Audio 6

Lắp đặt Hệ Thống Âm Thanh Hội Họp Agribank Đà Nẵng - AnhDuyen Audio 7

Lắp đặt Hệ Thống Âm Thanh Hội Họp Agribank Đà Nẵng - AnhDuyen Audio 8