ANHDUYEN AUDIO THAM GIA BUỔI TRAINING CỦA YAMAHA VIỆT NAM

8 tháng 6 - 2021

Sự kiện Tập Huấn Âm thanh Chuyên nghiệp của Yamaha Pro Việt Nam tại Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đội ngũ team AnhDuyen Audio mảng âm thanh Pro cũng có mặt đầy đủ và tham gia nghiêm túc sự kiện lần. Ở sự kiện các dòng loa mới của hãng VXS và mixer chuyên nghiệp phân khúc cao cấp TF, CL được chuyên gia của hãng trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn sử dụng cũng như demo âm thanh trực tiếp.

Tập Huấn Âm thanh Chuyên nghiệp của Yamaha - anhduyen audio 1

Là đại lý chính thức của Yamaha tại Việt Nam - AnhDuyen Audio luôn đồng hành cũng như tham gia hầu hết của sự kiện của hãng từ training đến giới thiệu sản phẩm mới. Các sản phẩm chuyên nghiệp của Yamaha Pro đặc biệt là các dòng Mixer Digital luôn đòi hỏi kiến thức và kỹ năng của chuyên viên, của kỹ thuật viên mới mang lại hiệu suất cao nhất của thiết bị. Đội ngũ kỹ thuật AnhDuyen Audio - kinh nghiệm 20 năm, tự hào luôn là đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp trực tiếp từ các chuyên gia của hãng.

Tập Huấn Âm thanh Chuyên nghiệp của Yamaha - anhduyen audio 2

Tập Huấn Âm thanh Chuyên nghiệp của Yamaha - anhduyen audio 3

Tập Huấn Âm thanh Chuyên nghiệp của Yamaha - anhduyen audio 5